Què és el SEFEDQuè es el SEFED
Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives. Aprenem treballant.

Per visualitzar la presentació interactiva del Programa SEFED, si us plau cliqueu aquí.Objectiu
El SEFED és un programa formatiu que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de la simulació d'empreses.Metodologia

Aprenem treballant. El centre formatiu que imparteix el Programa SEFED es transforma en una oficina administrativa d'una empresa, la que anomenem Empresa Simulada. Aquesta empresa simulada manté relacions comercials amb altres empreses simulades, venent els seus productes o serveis. Totes les empreses simulades formen una extensa xarxa comercial a nivell de l'Estat espanyol: el Mercat SEFED.
En aquestes relacions comercials entre empreses simulades, s'utilitzen els mateixos documents i canals de comunicació que una empresa utilitzaria a la realitat i l'alumnat executa els procediments tal i com ho faria un administratiu/va a l'empresa real. L'alumnat aprèn en un context en el qual es viu l'ambient laboral i es desenvolupen les condicions d'una relació de treball.
A l'empresa simulada, l'alumnat podrà finalitzar el seu periode de formació amb una concepció global de l'activitat d'una oficina administrativa, coneixent la diversitat de tasques que es realitzen, amb una pràctica equiparable a l'experiència laboral real que li facilitarà la seva futura incorporació al mon del treball o el seu reciclatge.
La simulació permet que els coneixements es puguin treballar de forma pràctica i integrada per obtenir el conjunt de competències professionals, tècniques i transversals necessàries per a la pràctica professional.

Com s'organitza una empresa simulada?
L'empresa simulada s'organitza en diversos departaments que engloben les àrees comptable-financera, comercial i recursos humans. Aquests departaments estan estructurats en llocs de treball ocupats de forma rotativa pels participants. Al capdavant dels departaments tenim els formadors/es, que actuen com a caps de departament, que organitzen i distribueixen les tasques a realitzar.
L'empresa simulada tria una activitat econòmica que serà la que determinarà els productes o serveis que oferirà a la resta de les empreses de la xarxa. Les empreses simulades SEFED es relacionen comprant i venent i generen els moviments i procediments necessaris per produir l'aprenentatge i l'adquisició de competències de l'alumnat.


La Central de Simulació
La Central de Simulació, gestionada per la Fundació Inform, constitueix la realitat econòmica que envolta l'empresa i reprodueix tots aquells organismes, entitats o serveis necessaris pel funcionament habitual com a empresa. En concret parlem de:
  • Entitats bancàries
  • Proveïdors de matèria primera
  • Organismes oficials: INSS, TGSS, Agència Tributaria, Oficina de Treball, Mútua Patronal,  Registre Mercantil, etc.
  • Organismes pel comerç internacional: Duana, Transitari, Cambra de Comerç, etc.
  • Serveis diversos: transports de mercaderies, subministres, assessoraments, lloguer, etc.
  • Serveis turístics: centrals de reserves, agències majorista i minorista, empreses de transports de passatgers, etc.
  • Bases de dades d'empreses simulades, tant a nivell nacional com internacional.
Seguint la tendència actual, la prestació dels serveis dels organismes de la Central es dóna telemàticament: Sistema RED, presentacions telemàtiques a l'Agència Tributaria, telebanca, etc.Link a la Fundació Inform