dilluns, 26 de maig del 2014

Videoconferencia internacional amb l’ empresa belga Ergoform Bvba.


El passat 15 de Maig 2014, Tarracosim SAS va llançar una nova promoció del producte Eblue, additiu per motors dièsel. Per la difusió de la promoció del producte, Tarracosim contactà amb l’empresa simulada Ergoform Bvba de Bèlgica, i  organitzaren una videoconferència mitjançant el sistema Skype. Puntualment a l’hora acordada l’alumnat treballador  d’ambdues empreses simulades  van presentar els seus productes. Aprofitant les capacitats de la tecnologia de skype, Tarracosim va utilitzar una presentació de Powerpoint per exposar i explicar el producte promocionat, i negociar les condicions de venta del Eblue. 


De la” reunió virtual” va sorgir el acord de subministrar  Eblue per la flota de vehicles Ergoform, quedant pendent d’ una nova reunió el proper dia 27 de Maig per definir les quantitats i el període de subministrament. 

En la mateixa Videoconferencia  Ergoform va presentar els productes del seu catàleg, d’on vam escollir les noves  cadires ergonòmiques, cadires que milloraran la comoditat dels alumnes treballadors de Tarracosim.

1 comentari: